Δυο σημαντικές δικαστικές αποφάσεις , οι οποίες αφενός οχυρώνουν νομικά τους δανειολήπτες που είχαν συνάψει τις δανειακές συμβάσεις των στεγαστικών δανείων τους  σε ελβετικό φράγκο...