Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας των ακινήτων που κατάσχονται στο ΣτΕ – Εκπρόσωποι «distress funds» είναι ήδη στην Αθήνα και έχουν...