About me

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Πλειστηριασμοί ακινήτων. Πως αρχίζει η διαδικασία ενός πλειστηριασμού και τι μπορείς να κάνεις για να τον σταματήσεις.

Τι ισχύει για τους πλειστηριασμούς

Με την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα καταργούνται όλα τα γνωστά πλαίσια προστασίας της κύριας κατοικίας, όπως η πλατφόρμα ρύθμισης ενυπόθηκων δανείων, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων αλλά και ο νόμος Κατσέλη (είχε προηγηθεί η κατάργηση της δυνατότητας διάσωσης της κατοικίας). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα έχουμε πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασμών, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για όσους δεν μπορέσουν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους και ο μόνος τρόπος να αμυνθούν και να σταματήσουν έναν ενδεχόμενο πλειστηριασμό θα είναι μόνο μέσω την δικαστηρίων.

Αν κανείς συνυπολογίσει και το γεγονός ότι πολλά δάνεια έχουν ήδη μεταβιβαστεί σε ξένες εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, τότε είναι εύκολο κανείς να αντιληφθεί ότι όλα αυτά θα λάβουν χώρα εντός ενός σύνθετου και πολύπλοκου περιβάλλοντος.

Για να φτάσει όμως ένα ακίνητο να βγει στον πλειστηριασμό πρέπει να προηγηθούν κάποια βήματα από τη πλευρά των Τραπεζών ή funds, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει ο δανειολήπτης προκειμένου να τα χειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πως αρχίζει η διαδικασία για να φτάσει ένα ακίνητο στον πλειστηριασμό.

Α. Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών  

Αρχικά  όταν ένα δάνειο δεν πληρώνεται η Τράπεζα πριν προχωρήσει σε καταγγελία της δανειακής σύμβασης οφείλει να εφαρμόσει τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να αποστείλει μια επιστολή στον δανειολήπτη ή την επιχείρηση καλώντας τον να συμπληρώσει ένα τυποποιημένο έντυπο προκειμένου να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο ρύθμισης.

Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή να τηρηθεί η διαδικασία εκ μέρους του δανειολήπτη, γιατί αν δεν ανταποκριθεί στην επιστολή αυτή τότε θα χαρακτηριστεί ως μη συνεργάσιμος δανειολήπτης και τότε η Τράπεζα στη συνέχεια θα καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση και θα προχωρήσει στην έκδοση διαταγής πληρωμής.

Β. Καταγγελία της σύμβασης.

Εφόσον λοιπόν δεν ρυθμιστεί το δάνειο η Τράπεζα καταγγέλλει τη σύμβαση δανείου με εξώδικη δήλωση η οποία κοινοποιείται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δανειολήπτης με δικαστικό επιμελητή. Η τράπεζα στο σημείο αυτό ζητά εντός προθεσμίας από τον δανειολήπτη να αποπληρώσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής με τους τόκους και τα έξοδα.

Γ. Έκδοση διαταγής πληρωμής.

Μετά τη καταγγελία η Τράπεζα καταθέτει αίτηση στο δικαστήριο, χωρίς να καλέσει να παρασταθεί ο δανειολήπτης με την οποία ζητά την έκδοση διαταγής πληρωμής η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον δανειολήπτη, ο οποίος πλέον καλείται να πληρώσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής.

Στο σημείο αυτό αρχίζει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Στο πίσω μέρος της διαταγής πληρωμής επισυνάπτεται εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή να ζητήσει το ποσό της οφειλής.

Μετά την παρέλευση 3 εργασίμων ημερών από τη κοινοποίηση η Τράπεζα έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε κατάσχεση του ακινήτου και να βγάλει πρόγραμμα πλειστηριασμού.

Ο δανειολήπτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών. Οι λόγοι της ανακοπής είναι καθαρά νομικοί και μπορεί να περιλαμβάνουν αμφισβήτηση του ποσού της απαίτησης, τυπικούς λόγους σε ότι έχει να κάνει με τη διαδικασία και την τήρηση προθεσμιών, καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους της τράπεζας κλπ.

Επειδή η συζήτηση της ανακοπής μπορεί να οριστεί σε πολλούς μήνες μετά από την κατάθεσή της ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα προσωρινής προστασίας μέσω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής του. Βεβαίως για να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής θα πρέπει να πιθανολογηθεί ότι έστω ένας λόγος ανακοπής θα γίνει δεκτός.

Δ. Κατάσχεση ακινήτου και πρόγραμμα πλειστηριασμού.

Το επόμενο βήμα που ακολουθεί την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής, εφόσον ο δανειολήπτης δεν έχει ασκήσει ανακοπή ή αν έχει ασκήσει, δεν έχει γίνει δεκτή η αίτησή των ασφαλιστικών μέτρων, είναι η κατάσχεση του ακινήτου και ή έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού.

Η κατάσχεση γίνεται από δικαστικό επιμελητή, ο οποίος κοινοποιεί τη κατασχετήρια έκθεση μαζί με το πρόγραμμα πλειστηριασμού στο ακίνητο. Η κατασχετήρια έκθεση περιγράφει μεταξύ άλλων το ακίνητο το οποίο κατάσχεται, την απαίτηση για την οποία γίνεται η κατάσχεση και ορίζει την ημερομηνία που θα γίνει ο πλειστηριασμός.

Ο δανειολήπτης μπορεί να προσβάλει τη κατασχετήρια έκθεση και το πρόγραμμα πλειστηριασμού εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κατάσχεσης.

Οι λόγοι μπορεί να είναι οι ίδιοι με αυτούς που προτάθηκαν στην ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, κυρίως όμως αυτό που μπορεί να προταθεί με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας έχει να κάνει με τη τυπική διαδικασία που οφείλει να ακολουθήσει ο δικαστικός επιμελητής και η τράπεζα που σε πολλές περιπτώσεις δεν πράττει. Με δύο λόγια δηλαδή ψάχνουμε σφάλματα στη κατασχετήρια έκθεση και στη διαδικασία που προηγήθηκε πριν την κατάσχεση.

Στη περίπτωση δε που η ανακοπή δεν γίνει δεκτή τότε έχουμε δικαίωμα να ασκήσουμε έφεση και να ζητήσουμε την αναστολή του πλειστηριασμού από το Εφετείο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Ε. Ξένα funds και πλειστηριασμοί

Για δάνεια που μεταβιβάστηκαν ενώ είχε ήδη εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή είχε ξεκινήσει η αναγκαστική εκτέλεση το fund πρέπει να επιδώσει ξανά τη διαταγή πληρωμής με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα στον δανειολήπτη.

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται ευκαιρίες να ανακόψει κάποιος αποτελεσματικά την εκτέλεση αφού προκύπτουν νέοι λόγοι ανακοπής.

Ζ. Διόρθωση τιμής πρώτης προσφοράς – εμπορικής αξίας ακινήτου

Στη κατασχετήρια έκθεση εκτιμάται η εμπορική αξία τους ακινήτου η οποία είναι και η τιμή πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό. Εάν ο δανειολήπτης εκτιμά πως η εμπορική αξία αυτή είναι χαμηλότερη της πραγματικής μπορεί να διορθώσει την τιμή αυτή προς τα πάνω με δικαστική απόφαση ασκώντας την ανακοπή του άρθρου 954. Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής είναι 15 εργάσιμες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό.

Το όφελος που έχει ο δανειολήπτης είναι αφενός ότι ανεβάζοντας την εμπορική αξία ίσως να μην βρεθεί υποψήφιος πλειοδότης την ημέρα του πλειστηριασμού και ο πλειστηριασμός να ματαιωθεί αφετέρου εάν τελικά το ακίνητο πλειστηριαστεί να ποσό που θα προκύψει να είναι μεγαλύτερο και να γίνει μεγαλύτερη απομείωση από το συνολικό ύψος της οφειλής του προς τη Τράπεζα.

 7,211 total views,  1 views today