Σε περίπτωση μη πληρωμής δύο ή τριών, συνεχόμενων, δόσεων (εξαρτάται από την σύμβαση δανείου που έχετε υπογράψει) η τράπεζα έχει δικαίωμα να καταγγείλει το δάνειο...