Ετικέτα: ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Αυστηροί όροι για τράπεζες στις συμβάσεις πιστώσεων για ακίνητα. Ενσωμάτωση της Κοινοτικής οδηγίας 2014/17/ΕΕ

Ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Κοινοτική Οδηγία 2014/17/ΕΕ μέσω της οποίας επιβάλεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές που συνάπτουν συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα που προορίζονται για...