ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ρυθμίσεις κόκκινων δανείων και Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών. Όλη η διαδικασία βήμα βήμα μέχρι την ρύθμιση. Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος στην ΕΡΤ 1.

Ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος μας εξηγεί: Τι μπορούν να κάνουν όσοι αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά πρόβλημα στην αποπληρωμή του δανείου…

 1,747 total views

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών.

Όσοι δανειολήπτες βρίσκονται σε καθυστέρηση πληρωμής δανείου πάνω από ένα μήνα (30 ημερολογιακές ημέρες)  θα λάβουν την πρώτη ειδοποίηση από…

 1,292 total views

Μερική διαγραφή δανείων προσφέρει η Eurobank. Δανειολήπτρια πέτυχε διαγραφή του μισού δανείου με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών!!!

Ενώ πολλοί δανειολήπτες είναι δύσπιστοι ως προς το να απαντήσουν στο τυποποιημένο έντυπο του Κώδικα Δεοντολογίας που αποστέλλουν οι Τράπεζες,…

 2,337 total views

Σταυρόλεξο για γερούς λύτες ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών

Εφόσον ένα δάνειο βρίσκεται σε καθυστέρηση τουλάχιστον 30 ημερών και δεν είναι καταγγελμένο, η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη, πριν καταγγείλει την…

 1,129 total views