Μήνας: Φεβρουάριος 2021

Πτώχευση για εμπόρους

Πτώχευση για εμπόρους Στη περίπτωση που ένας οφειλέτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που έχει την πτωχευτική ικανότητα (έμπορος ή πρώην έμπορος) δεν μπορεί να αποπληρώσει...

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών.

Όσοι δανειολήπτες βρίσκονται σε καθυστέρηση πληρωμής δανείου πάνω από ένα μήνα (30 ημερολογιακές ημέρες)  θα λάβουν την πρώτη ειδοποίηση από την τράπεζα με την οποία...